Vergoedingen

Jonger dan 18 jaar

Je hebt recht op oefentherapie in dezelfde gevallen als mensen van 18 jaar of ouder. Als je een aandoening heeft die niet op de lijst staat, heb je recht op ten hoogste 18 behandelingen van dezelfde aandoening per kalenderjaar. Indien het om een chronische aandoening gaat, worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt GEEN eigen risico.

18 jaar of ouder

Oefentherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. 
Als het gaat om een chronische aandoening die staat op een door de minister van VWS vastgestelde lijst betaal je de eerste 20 behandelingen zelf. Vanaf de 21e behandeling wordt de behandeling vergoed door de basisverzekering.

Kijk voor de aanvullende polis in de polisvoorwaarden van uw verzekering of via vergoedingenoverzicht 2019.

Verzuimtarief

Voor behandelingen die niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, heeft de therapeut het recht het wettelijk vastgestelde verzuimtarief in rekening te brengen. Dit is 80% van het dan geldende tarief. Deze rekening wordt verstuurd aan en moet worden betaald door de patiënt zelf.