Intake en onderzoek

Zonder verwijzing

Indien je jezelf of iemand anders aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts of specialist wordt de aanmelding via Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) genoemd. Er vindt voor de intake een screening plaats waarin duidelijk wordt of voor de klachten waarmee je bij de oefentherapeut komt inderdaad aan het juiste adres bent. 

Bij de screening wordt gekeken of er rode vlaggen zijn en indien dit zo is krijgt je het advies om alsnog naar de (huis)arts te gaan. In alle andere gevallen volgt de intake en het onderzoek. Er zal een DTO-verslag van de screening naar de huisarts worden gestuurd. 

Met verwijzing

Bij verwijzing van de arts zal zonder screening meteen met de intake en het onderzoek worden gestart. De oefentherapeut zal je vragen voor het onderzoek in jouw ondergoed voor de spiegel te gaan staan. Er zal dan gekeken worden naar je houding en bewegingen. Op basis van de intake en het onderzoek zal een behandelplan worden opgesteld.