Schrijftijgertraining

Schrijfonderwijs
In de huidige situatie op scholen wordt onder andere van de leerlingen verwacht dat zij in groep 3 aan elkaar leren schrijven, dat zij voor gym een voldoende scoren en dat zij stil zitten in de klas achter hun bureau. Dit is voor een groot aantal leerlingen heel moeilijk. Door de kinderen de juiste mogelijkheden en kansen te bieden, kunnen we voorkomen dat de groep kinderen met problemen steeds groter wordt (spelen moet, 2014). Aandacht voor de schrijfmotoriek is onderdeel van de vaardigheden die het leren stimuleren. Ondanks het grootschalig gebruik van computers, blijft leesbaar schrijven een belangrijke vaardigheid in het leven dat meer aandacht zou moeten krijgen van leerkrachten en paramedici. (Feder, 2007).

Om de leerlingen op school op maat te kunnen begeleiden is kennis van de motorische ontwikkeling en de juiste aanpak bij schrijfproblemen van groot belang. Dit is de expertise van de kinderoefentherapeut. Om profijt te hebben van die expertise wordt sterk aanbevolen om de schrijftijgertraining aan te bieden.

 

Schrijftijgertraining

Kinderen uit groep 1 t/m 8 kunnen hulp gebruiken bij het aanleren van de fijnmotorische vaardigheden, niet voor elk kind is het vanzelfsprekend dat de ontwikkeling van de fijne motoriek makkelijk verloopt. Als kinderen in groep 2 beginnen met de voorwaardelijke schrijfbewegingen dan is soms de pengreep al lastig en de juiste vorm op papier krijgen is de volgende uitdaging. In groep 3 gaan de kinderen de schrijfletters aanleren en gebruiken zij de blokletters om het lezen aan te leren. Voor sommige kinderen begint hier de moeilijkheid. Door schrijftijgertraining in te zetten voor deze leerlingen kunnen zij door de extra aandacht voor de vorm, hoogte, ruimtelijke orientatie en pengreep de letters beter eigen maken en kan de automatisering op gang komen.

 

Door 9 tot 18 behandelingen bij de kinderoefentherapeut in te zetten voor het verbeteren van de schrijfmotoriek kunnen deze kinderen een echte schrijftijger worden. Zij kunnen dan vloeiend en leesbaar schrijven en daardoor meekomen met de rest van de klas.

 

De behandelingen gegeven door de kinderoefentherapeut worden vergoed vanuit de basisverzekering. Neem contactop voor een vrijblijvend advies of bel 06-16963225.

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*